Integritet

DRÖMVÄVERSKAN

Integritet vid coachning via internet

Många är oroliga över den personliga integriteten när de använder Facebook, inte minst med tanke på skandalen runt NSA och osäkerhet kring det svenska FRAs arbete. Därför vill jag här klargöra Drömväverskans hållning till användandet av Facebook för coachning. För det första lämnar Drömväverskan inte ut upplysningar om sina klienter eller om vad som diskuterats. Som medlem på Facebook kan man själv välja hur aktiv man vill vara, hur mycket man vill delta och hur mycket, om någon, personlig information man vill lämna ut. Det man inte delar med sig av på Facebook, kan varken företaget Facebook eller folk i allmänhet få reda på, på samma sätt som de inte kan veta vad du tänker om du inte talar om det för dem.

 

När det gäller deltagande i coachning kan man lätt minimera riskerna att andra ska få reda på vad som sagts under coachningen. Man kan dessutom vara i stort sett anonym. Du behöver varken uppge personnummer, giltig adress eller ens ditt riktiga namn till Facebook och även om man delar med sig av sitt privatliv i samtal under coachningen, så är den informationen svår att koppla till dig som person utanför Facebook om du inte lämnar ut annan information om dig själv. Om man inte är intresserad av att använda Facebook i övrigt, så kan man ändå använda det för att delta i gruppcoachning och ingen av din familj eller dina vänner behöver få veta att du finns på Facebook. Om man vill kan man enkelt radera sitt Facebookkonto när som helst. Vi använder slutna grupper för coachningen, så ingen annan än gruppdeltagarna kan se att du deltar eller vad som diskuteras.

 

När det gäller storskalig signalspaning som den som utförts av NSA och FRA är det annorlunda. Utifrån sådan spaning kan dessa organisationer, om de undersöker saken, se att vi har varit i kontakt med varandra. Min hållning är att sådan spaning är ett intrång på den personliga integriteten. Den är odemokratisk när den sker urskillningslöst och en masse på personer som aldrig varit misstänkta för brott och jag uppmuntrar alla att engagera sig i frågan för att sådan övervakning av privatpersoner ska upphöra.

 

Samtidigt tycker jag det är tragiskt om vi låter regeringars odemokratiska tendenser hindra oss från att leva våra liv så som vi vill. Om du vill ha coachning via internet så ska du kunna få det och jag vill sätta det hela i perspektiv: Den här coachningen handlar om en liten grupp människor och ett litet enmansföretag som diskuterar vardagliga saker. Mängden data som de här organisationerna tar emot är enorm, så sannolikheten för att de över huvud taget ska lägga märket till sådana samtal är minimal. Ännu mindre är sannolikheten att de faktiskt ska finna anledning att gå in och kontrollera vad vi egentligen pratar om. Om de mot förmodan gör det så kommer de upptäcka att inget av det vi säger är av intresse för dem, eftersom vi bara diskuterar ämnen som t ex livsstil.

 

Ur demokratiskt perspektiv är signalspaning problematiskt och bör stoppas, men för oss som privatpersoner och småföretagare är coachning via internet inte farligare än att skicka e-post eller sms.

 

 

Tillbaka till coachning i grupp

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved